Onderhoud Pennendijk

Plan Breda 18-06-2024

Zowel de riolering als de verharding in de Pennendijk zijn aan het einde van hun levensduur. Het vervangen van de verharding biedt tevens de mogelijkheid het ontwerp van de Pennendijk te herzien.

Zowel de riolering als de verharding in de Pennendijk zijn aan het einde van hun levensduur. Het vervangen van de verharding biedt tevens de mogelijkheid het ontwerp van de Pennendijk te herzien. De belangrijkste speerpunten hierin zijn: het terugdringen van de snelheid, het behoud van de bomen aan de zuidzijde van de Pennendijk en het terugbrengen van het dorpse karakter van de weg.

De werkzaamheden starten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025.

Update 18 juni 2024

In de afgelopen periode heeft het projectteam alle 20 reacties via PlanBreda en via de inloopavond afgestemd met de verschillende betrokken disciplines. Dit heeft geresulteerd in de reactienota, waarin de anoniem gemaakte opmerkingen/vragen zijn beantwoord. Deze bijgevoegde reactienota wordt nu ook via Plan Breda gedeeld.

We gaan nu intern verder met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO). Hierin proberen we, waar mogelijk, de reacties vanuit de participatie te verwerken. Omwonenden en belanghebbenden worden nader geïnformeerd over het DO. Tegen die tijd brengen wij u op de hoogte van de publicatie op PlanBreda.

Voorlopig Ontwerp

Hierbij is het Voorlopig Ontwerp in te zien. Daarnaast organiseerden we op dinsdag 7 mei tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond in de grote zaal van de Pekhoeve in Ulvenhout. Tijdens deze inloopavond kreeg je een verdere toelichting op het ontwerp en kon je al je vragen en opmerkingen kwijt. Je kon - naast het formulier op deze pagina - daar ook een reactie op het Voorlopig Ontwerp achterlaten.

De reactietermijn is voorbij.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen