Definitief Ontwerp herinrichting Vlaszak

Plan Breda 21-03-2024

Na jarenlange voorbereiding en samenwerking met belanghebbenden uit de omgeving, gaat de herinrichting van de Vlaszak in 2024 van start. De herinrichting is onderdeel van de ambitie voor Centrum Oost.

Eerder is het verkeerskundig principe voor de Oostflank vastgesteld. Het ‘Verkeerskundig Ontwerp Oostflank Fase 1’ lag in de periode van 9 augustus tot en met 23 september 2019 ter inzage. 

Update 21 maart 2024

Het Definitief Ontwerp is inmiddels gereed. Je kunt het ontwerp bekijken onderaan deze pagina, samen met de 'Nota van Commentaar' en het participatieverslag. Op zaterdag 23 maart is er een inloopinformatiebijeenkomst van 11.30 tot 14.30 uur bij Informatiecentrum Breda Centrum Oost, Chasséveld 3 te Breda. Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen op een tijdstip dat past.

Herinrichting Vlaszak: groener, gastvrijer en verkeersveiliger!

De auto voert op dit moment de boventoon in de Vlaszak. Deze situatie is ooit ontstaan door de toenemende mate van het gebruik van dit vervoersmiddel. Als samenleving merken we nu dat deze focus ook nadelen met zich meebrengt en niet meer past bij hoe we willen dat de stad er in de toekomst uitziet. Daarom heeft de gemeente Breda besloten om de Oostflank groener te maken en er een lineair park aan te leggen. Dit park moet ervoor zorgen dat het prettiger wordt om in de Vlaszak te verblijven en er een betere oriëntatie ontstaat tussen de voorzieningen en de binnenstad. Omdat de Vlaszak bij de binnenstad hoort, willen we dat ook zo uitstralen. De vernieuwde inrichting zal het historische karakter van de stad benadrukken, het verblijfsklimaat verbeteren en ruimte bieden voor nieuwe en creatieve invulling en gebruik. De omwalling van de middeleeuwse stadsmuur is een inspiratie geweest voor het ontwerp.

De belangrijkste uitgangspunten voor deze herinrichting zijn: vergroening, een betere en duidelijkere aansluiting bij de binnenstad, verhogen van het verblijfsklimaat, verminderen van de verkeersdruk en verbetering van de verkeersveiligheid.

Een van de manieren om de verkeersdruk op de Vlaszak te verminderen, is het aanpassen van de verplichte rijrichting in de Academiesingel richting de Delpratsingel. In bijlage 1 vind je een toelichting op de bovenstaande uitgangspunten.

Reageren op het Voorlopig Ontwerp

De maatvoering van de wegen, trottoirs, groenstroken, het fietspad en het verkeerskundig principe zijn al vastgesteld. Aanvullende ideeën kon je tot uiterlijk 1 september 2023 kenbaar maken.

Bijlagen

Na participatie:

Bijlage 1: Definitief Ontwerp herinrichting Vlaszak
Bijlage 2: Nota van Commentaar
Bijlage 3: Participatieverslag

Voor participatie:

Bijlage 4: Toelichting uitgangspunten ontwerp
Bijlage 5: Voorlopig Ontwerp herinrichting Vlaszak (totaaloverzicht)
Bijlage 6: Overzichtstekening Oostflank 1e fase Gasthuispoort-Vlaszak-Kloosterplein
Bijlage 7: Overzichtstekening Oostflank 1e fase blad Gasthuispoort
Bijlage 8: Overzichtstekening Oostflank 1e fase blad Kloosterplein
Bijlage 9: Overzichtstekening Oostflank 1e fase blad maatregelen Keizerstraat
Bijlage 10: Profielen Oostflank Voorlopig Ontwerp
Bijlage 11: Uitsnede maatregelen Delpratsingel Voorlopig Ontwerp
Bijlage 12: Achtergrondinformatie Voorlopig Ontwerp rapport

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen