Vergroenen Middellaan en Gasthuisstraat

Plan Breda 28-02-2024

De gemeente gaat het voetgangersgebied in de Middellaan en Gasthuisstraat aanpakken. Iedereen kon zijn of haar reactie geven op het plan.

Update 28 februari 2024

Tijdens deze reactietermijn ontvingen wij in totaal 4 reacties op het plan. De bewoners hebben een reactie hierop ontvangen. Het participatieverslag is te downloaden. Deze reacties hebben niet tot aanpassing van het plan geleidt. 

De realisatie van de parkstrook staat gepland voor de eerste helft van 2024. De kap van de bomen zal in maart plaatsvinden. 

Meer informatie

De gemeente gaat het voetgangersgebied in de Middellaan en Gasthuisstraat aanpakken.  

Het ontwerp gaat over aanpassingen in het voetgangersgebied Middellaan en Gasthuisstraat. Plantvakken worden vergroot en waar mogelijk verlaagd. Door het vergroten van de plantvakken wordt het voor fietsers en scooters minder logisch om de routing door dit gebied te nemen. De lagere plantvakken zorgen ervoor dat regenwater hierin kan wegzakken. Een deel van de bomen en beplanting wordt vervangen voor andere en verschillende soorten. Zo ontstaat een divers beeld wat goed is voor de ecologie. Er komen verspreid in het gebied meer bankjes. De verblijfsplek op het plein van de Middellaan wordt goed toegankelijk gemaakt en komt te midden van het groen te liggen.   

Vervolg 

Op het ontwerp kon tot en met 17 december 2023 worden gereageerd via het reactieformulier. Daarna wordt het plan aangepast en verder uitgewerkt en in 2024 wordt het buiten gerealiseerd. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen