Presentatie ontwerp Brabantpark

Plan Breda 05-02-2024

Het park in Brabantpark wordt opnieuw ingericht. Samen met Waterschap Brabantse Delta en ontwerpbureau Deltae Innovation heeft de gemeente een ontwerp voor de herinrichting van het park Brabantpark opgesteld.

Herinrichting Brabantpark

De herinrichting van Brabantpark is bedoeld om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren. In het ontwerp worden de Molenlei en de Michaëlvijver van elkaar gescheiden. Dit verbetert de kwaliteit van het water en zorgt ervoor dat er minder baggerspecie in de vijver terecht komt. Baggerspecie is een ander woord voor de waterbodem en ontstaat door de afbraak van organische materialen als planten. De Molenlei krijgt een extra lus waardoor deze wordt verlengd en het waterpeil beter wordt gereguleerd. 

Door middel van een stuw worden de Molenlei en de Michaëlvijver met elkaar in verbinding gebracht. Bij hoge waterstanden kan dan de vijver als waterberging worden benut om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast wordt bij het trapveldje een nieuwe waterberging gemaakt die alleen onder water komt te staan bij zeer extreme neerslag.

Aantal locaties aangepast

Door het verleggen van de Molenlei wordt de inrichting van het park op een aantal locaties aangepast. Ter plaatse van de lus worden nieuwe bruggen gerealiseerd. De bestaande brug in het park wordt ook vervangen door een nieuwe brug. Waar nodig worden de paden deels verlegd en voorzien van een nieuwe asfaltconstructie.  

Enkele bomen moeten door het verleggen van de beek worden verwijderd. In het ontwerp is dan ook ruim aandacht besteed voor de aanplant van nieuwe bomen en extra groen. Langs een stukje van de Molenlei wordt een insectenwand aangebracht. Het pakket van bomen, groen en de insectenwand vergroot de biodiversiteit in het park.

Reageren 

Vanwege de voorwaarden over waterkwaliteit en waterkwantiteit in combinatie met de ecologische uitgangspunten, ligt het ontwerp voor deze aspecten vast. Dit is tot stand gekomen met de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta.

Eventuele wensen en ideeën van inwoners en belanghebbenden over het ontwerp waren uiteraard welkom. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen