Herinrichting Beverweg

Plan Breda 18-12-2023

Door de ontwikkeling van de stad groeit de mobiliteit en daarmee ook het autoverkeer. Volgens de Mobiliteitsvisie die in november 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, is de Beverweg een ‘stedelijke hoofdweg’.

Om het verkeer op een goede en veilige manier af te wikkelen is een herinrichting van de Beverweg nodig. Op dit moment is de weg niet goed ingericht.  

Update 13 juni

Voor dit project zijn we in overleg met de provincie Noord-Brabant. Op delen van het traject kunnen we de door de provincie gewenste breedte van de snelfietsroute niet halen. Daarom zijn we aan het heroverwegen zijn tot waar het traject van deze fietsroute gaat lopen. We verwachten hier na het zomerreces meer duidelijkheid over te hebben.

Meer info

De verkeersafwikkeling is op dit moment onvoldoende door onder meer de ongeregelde kruispunten en oversteeklocaties. De vrij liggende fietspaden zijn van slechte kwaliteit. De bomen hebben weinig groeiruimte.  

Veilig en comfortabel

Er maken dagelijks veel fietsers en voetgangers gebruik van de weg, ook als gevolg van de scholen in de omgeving. Dit moet veilig en comfortabel kunnen.  

De gemeente heeft de ambitie om de Beverweg als zogenaamde parkway in te richten. Dat betekent dat de weg naast een belangrijke verkeerskundige functie ook een groene uitstraling krijgt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen