Containeropstelplaatsen in Parc Heilaar

Plan Breda 02-08-2022

Bij de aanleg van de openbare ruimte is er door meerdere bewoners bezwaar gemaakt tegen de locaties van de containeropstelplaatsen. 

De gemeente is vervolgens met twee alternatieve voorstellen gekomen tijdens de bewonersavond op 16 mei 2022, een voorstel met 5 opstelplaatsen en een voorstel met 3 opstelplaatsen. Uitgangspunt voor beide voorstellen was dat de containers zoveel mogelijk uit het zicht van voortuinen komen te staan door een locatie aan de overzijde van de weg te kiezen bij achtertuinen met hoge hagen. 

Vijf opstelplaatsen                                                

Vijf opstelplaatsen verdeeld over het gebied: de opstelplaatsen zijn naar de groene rand verplaatst. Hiermee wordt de ‘pijn’ verdeeld. Uit de reacties op de bewonersavond bleek dat de bewoners bij opstelplaatsen B, D en E het niet eens waren met deze oplossing. 

 

Drie opstelplaatsen                               

Drie opstelplaatsen: op ruimtelijk gunstigere locaties dan bij het voorstel met vijf plaatsen. Bewoners nabij opstelplaats E waren het niet eens met deze oplossing waar zij al de ondergrondse container nabij hun woning hebben. De angst is er dat deze toevoeging van een container opstelplaats tot meer stankoverlast leidt.  

Aangepaste versie op basis van participatie

In gesprek met de bewoners bleek dat zij meer heil zagen in een oplossing waarbij de containers tussen de rododendrons geplaatst worden bij de entree van de wijk.  

Hierop heeft de gemeente gestudeerd en is uiteindelijk op de onderstaande uitwerking met drie opstelplaatsen uitgekomen.                                                    

De opstelplaatsen A en C zijn één container diep, waardoor er een verhardingsstrook van circa 15 meter lang en 1 meter diep ontstaat. De impact op de landgoedsfeer is daardoor beperkt. De opstelplaatsen doen door de beperkte diepte ook niet aan als parkeerplaatsen. Opstelplaats E ligt bij de entree van de wijk. Om de ruimtelijke impact hier te beperken is ervoor gekozen om deze opstelplaats in te passen tussen rododendrons. Belangrijk is om langs de opstelplaats enkele één meter hoge exemplaren te planten waarmee de containers uit het zicht vallen. Deze opstelplaats is 2,5 meter diep om de nodige hoeveelheid containers te kunnen herbergen. Hierbij worden er langs de weg paaltjes geplaatst zodat hier niet geparkeerd kan worden. Deze opzet heeft een acceptabele impact op de gewenste ‘Landgoedsfeer’ en is in overeenstemming met de wensen van de buurt. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen