Plan Princevillepark en Voedselbos definitief, uitvoering in het najaar.

Plan Breda 18-07-2022

Plukroute Princenhage realiseert, samen met bewoners, gemeente, vrijwilligers en sponsors, een lint van eetbaar groen van 3 ½ kilometer door Princenhage.

Plukroute Princenhage realiseert, samen met bewoners, gemeente, vrijwilligers en sponsors, een lint van eetbaar groen van 3 ½ kilometer door Princenhage. Plukroute Princenhage heeft in het voorjaar van 2022 een voorlopig plan gemaakt voor het Princevillepark. In het plan zijn fruitbomen, struiken en borders met vaste planten opgenomen. Ook hagen om de parkeerplaatsen en wat beplanting rond de vijver. Het meest bijzondere in het plan is de aanleg van een voedselbosje. Daar zijn allerlei fruitsoorten en kruiden te plukken. Bovendien schermt het de Princenhagelaan wat af.

De beide plannen zijn op PlanBreda, op facebook en de website geplaatst om reacties te verkrijgen. Begin mei is het plan besproken met de Kartrekkers (vrijwilligers van de Plukroute) en er is een informatieavond voor de omwonenden gehouden. De diverse (enthousiaste) reacties zijn mee genomen in het definitieve ontwerp, mochten de reacties uiteraard van toepassing zijn en haalbaar. Bij de groenstrook zijn in overleg met de bewoners daar laag, half hoog of hoogstam fruitbomen gepland. Een strook met Moeraseiken (in het Noorden) word soberder uitgevoerd.

Begin juli 2022 heeft de Plukroute een gezamenlijke overleg met de gemeente. Het plan is dan definitief. Het plan en de begroting van het Princevillepark en het Voedselbos zijn dan beoordeeld door de beheertoets van de gemeente.

Wanneer in september alle fondsen en subsidie binnen zijn, kan in het late najaar gestart worden met de werkzaamheden. We houden bewoners via de (sociale) media op de hoogte.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen