Definitief Ontwerp Linie-Zuid

Plan Breda 02-04-2024

Groener en aantrekkelijker maken van de straten, pleinen en speelplekken in Linie-Zuid. Het definitief ontwerp is nu beschikbaar.

De gemeente Breda is volop bezig met de herinrichting van Linie-Zuid. In een eerder stadium zijn hiervoor drie bijeenkomsten geweest in de wijk. Hierbij zijn de ideeën en wensen vanuit de bewoners opgehaald en is het eerste schetsontwerp gepresenteerd. Daarop zijn nog allerlei pluspunten, minpunten en ideeën doorgegeven. De reacties werden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Inmiddels is het definitief ontwerp ook gereed, de nieuwste tekeningen van dit definitieve ontwerp vind je onderaan deze webpagina.

Update 2 april 2024

Op basis van alle reacties die via PlanBreda binnen zijn gekomen, is een definitief ontwerp gemaakt. Aan deze pagina zijn drie nieuwe bijlagen toegevoegd:

- Het definitief ontwerp: 'Bijlage 1 DO Linie-Zuid - tekeningen gebundeld met logo'
- Bewonersreacties: 'Bijlage 2 Bewonersreacties VO 20230301 Linie-Zuid'
- Posters bewonersbijeenkomst: 'Posters bewonersbijeenkomst ontwerp Linie-Zuid'

Update juli 2022

Je kon op het voorlopig ontwerp tot 11 juli 2022 reageren. Er komen eventueel nog aanpassingen naar aanleiding van de reacties. Dit wordt vertaald naar een definitief ontwerp. 

Ontwerp

De straten en pleinen in Linie-Zuid worden aangepakt. Ontwerpbureau Urban Synergy maakte in opdracht van Gemeente Breda het ontwerp. Het eindresultaat is tot stand gekomen in overleg met de bewoners van de wijk en woningcorporatie Alwel.

De wijk is nu stenig en verouderd. Met parkstraten, waterpleintjes en vernieuwde sport- en speelplekken wordt het fijner om te wonen, spelen en ontmoeten. Een straat of plein met veel beplanting en bomen is niet alleen mooi, maar zorgt er ook voor dat regenwater goed weg kan zakken, het in de zomer minder heet wordt en de luchtkwaliteit verbeterd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen