Herinrichting openbare ruimte Linie zuid

Gemeente Breda 16-12-2020

Op deze pagina staan de plannen waar je niet meer over mee kunt praten. Ze zijn uitgevoerd, gestopt of de periode waarin je mee kon praten is voorbij.

Denk mee over het groener en aantrekkelijker maken van de straten, pleinen en speelplekken in Linie zuid. Meedenken kon tot 15 januari 2021

Bij de herinrichting van de openbare ruimte in Linie zuid mochten ook de bewoners hun ideeën en wensen kenbaar maken. Dit deden ze via de bewonersbijeenkomst op het pleintje van Swammerdamstraat op 26 september 2020 en via Plan Breda. De gemeente vroeg uitdrukkelijk naar kwaliteiten, aandachtspunten en kansen.

Planning

  • 2021: presentatie nieuw schetsontwerp
  • 2021: 2e bijeenkomst 
  • 2021: uitkomsten 2e bijeenkomst verwerken in ontwerp
  • 2021: 3e bijeenkomst presentatie uiteindelijke ontwerp
  • Uitvoering 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen