Definitief Ontwerp rotonde Graaf Engelbertlaan/Graaf Hendrik III Laan

Gemeente Breda 29-08-2023

Het definitief ontwerp voor de rotonde aan de Graaf Engelbertlaan en Graaf Hendrik III Laan is klaar. Je kunt deze bekijken onderaan deze pagina.

Door de toegenomen verkeersdrukte is de maximale capaciteit van deze aansluiting op de zuidelijke rondweg nagenoeg bereikt. Vandaar de wens tot een maatregel, waarbij de doorstroming wordt bevorderd.

Bij een rotonde verloopt de doorstroming beter dan bij een verkeerslicht. En dat is de reden dat we voor deze oplossing hebben gekozen. Feitelijk bestaat de oplossing uit twee geschakelde rotondes, een zogenaamde kluifrotonde. Vooral de noordelijke aansluiting is zo druk dat ook een enkelvoudige rotonde niet genoeg capaciteit heeft. Dit ondervangen we door de meest drukke verkeersstromen te faciliteiten met een bypass. Zo ontstaat op het noordelijke kruispunt een vorm van een turborotonde, die vervolgens overgaat in een enkelvoudige rotonde aan de zuidzijde.

Fietspaden

De fietspaden aan beide zijden onder het viaduct zijn gesplitst. Dit is gedaan om zo meer afstand te kunnen creëren tussen fietser en tegemoetkomend autoverkeer. Verder is het fietspad aan de noordwestzijde anders vormgegeven, zodat we de bestaande bomen sparen. Er moeten hiervoor drie bomen worden gekapt, er worden zeven nieuwe bomen geplant.

Project 'Maatregelen Zuidelijke Rondweg-west'

De werkzaamheden aan de beide rotondes grenzen aan het project genaamd ‘Maatregelen Zuidelijke Rondweg-west’. Deze maatregelen betreffen het verleggen van de afrit komende uit de richting van de A16, inclusief het realiseren van een geluidswal en het plaatsen van een geluidswal op de toerit richting de A16. Het verleggen van de afrit is ook nodig om een goede aansluiting te maken op de onderaan de afrit aan te leggen rotonde. De werkzaamheden aan de toerit grenzen aan de toekomstige turborotonde. De twee projecten zullen ook als één project worden uitgevoerd.

Vertraging

Het project heeft door het mogelijk aantreffen van een vlinder, de Grote Vos, vertraging opgelopen. Om te onderzoeken of de Grote Vos ook daadwerkelijk aanwezig is, deden we in april en juli 2022 onderzoek. De Grote Vos is daarbij niet aangetroffen.

Persoonlijke gesprekken met bewoners

Het schetsontwerp kon je bekijken via PlanBreda. Daar zijn vragen en opmerkingen gesteld, waardoor we diverse persoonlijke gesprekken hebben gevoerd met eigenaren en bewoners. Er is voor deze participatieronde een nota van commentaar opgesteld (zie bijlage). Uit deze nota van commentaar bleek dat er geen problemen waren voor de botonde (aanpassing met het kruispunt Graaf Engelbertlaan/Graaf Hendrik III laan). Dat is ook de reden dat we het proces van het doorlopen van een Voorlopig Ontwerp hebben overgeslagen. Het Definitief Ontwerp is bijgevoegd.

Onderzoek impact stikstof

Op dit moment (juli-augustus 2023) wordt er nog nader onderzoek gedaan in verband met de impact van stikstof. Zodra de uitkomst van de berekeningen duidelijk zijn wordt dit meegenomen in de randvoorwaarde voor de uitvoering. Vooralsnog staat de uitvoering op de planning voor eind eerste kwartaal, tweede kwartaal 2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen