Gebiedsvisie Slingerweg en omstreken

Plan Breda 05-06-2024

In de ‘Omgevingsvisie Breda 2040;  en het onderliggend toetsingskader ‘Ontwikkelingsrichting Bestaande Werklocaties’ is de Slingerweglocatie aangeduid als campus voor bedrijven en voorzieningen die gerelateerd zijn aan de sector Toegepaste Technologie en Creativiteit (TTC).

In een eerdere verkenning voor dit gebied is naar voren gekomen dat de Slingerweg zich hiervoor goed leent. De inzet van de gemeente is om de gebiedsvisie op deze sector in te richten.

De gebiedsvisie Slingerweg is bedoeld om voor de komende dertig jaar een ontwikkelingsrichting voor het gebied te schetsen. Ook is er een aantal concrete aanleidingen op kortere termijn. Om het watersysteem van de binnenstad te verbeteren, is het noodzakelijk om een nieuwe verbinding van de singels naar een nieuwe waterstructuur in de toekomstige woonwijk ’t Zoet (oude CSM terrein) te maken. Deze moet een plekje krijgen door het Slingerweggebied. 

Vastgoed en verplaatsen milieustraat

Daarnaast wordt onderzocht of de milieustraat verplaatst kan worden naar een andere locatie in de stad, waardoor een strategische plek in het gebied vrijkomt. Tenslotte zien we dat de investeringen in zowel het vastgoed als in de openbare ruimte op de Slingerweg achterblijven, terwijl er juist een tekort is aan bedrijvenlocaties in de gemeente Breda. Reden genoeg dus, om het gebied eens onder de loep te nemen.

We nodigen je uit om mee te denken over het Slingerweggebied. Je kon tot en met 4 februari reageren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen