Reconstructie Smalle Reep - Koelemei - Zustersveld

Gemeente Breda 18-11-2020

Op deze pagina staan de plannen waar je niet meer over mee kunt praten. Ze zijn uitgevoerd, gestopt of de periode waarin je mee kon praten is voorbij.

De riolering en wegen worden aangepast. Reacties op het ontwerp zijn bijgevoegd. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden najaar 2021.

De gemeente gaat de riolering en de wegen van de Smalle Reep, Koele Mei en Zusterveld aanpassen. Het bestaande gemengde riool (voor afvalwater en regenwater) wordt in Koele Mei en Zustersveld vervangen door een gescheiden riolering. Daarbij wordt het regenwater afgevoerd via een aparte rioolleiding. In de Smalle Reep wordt een nieuw gemengd riool terug aangebracht.

De wegen worden opnieuw ingericht en krijgen nieuwe verharding. De groenstroken worden uitgebreid.

Er komt een vrachtwagenverbod voor een gedeelte van het Zustersveld om hinder van vrachtverkeer van en naar de bedrijven aan de Koele Mei en Smalle Reep te verminderen. Dit vrachtverkeer wordt geacht via Klaverweide – Kleine Geeren te rijden. Deze wegen zijn beter ingericht voor vrachtverkeer.

U kon tot 10 december 2020 de ontwerpen bekijken, een toelichting vragen en/of reageren. De reacties en de antwoorden zijn als bestand toegevoegd bij het ontwerp.

We verwachten dat het werk rond september / oktober 2021 begint.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen