Toekomst Koepelcomplex

Gemeente Breda 31-07-2020

Op deze pagina staan de plannen waar je niet meer over mee kunt praten. Ze zijn uitgevoerd, gestopt of de periode waarin je mee kon praten is voorbij.

Het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag gaat het Koepelcomplex in de binnenstad van Breda verkopen. Wat vinden we als Breda belangrijk om mee te geven? Reageren kon tot en met 23 augustus.

Begin 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Concept Nota van uitgangspunten voor transformatie van het Koepelcomplex naar buiten gebrachtHiermee is ook de consultatieperiode gestart, waarin zowel marktpartijen als de rest van de stad konden meedenken. De consultatie begon door COVID-19 later dan gepland, en is in september 2020 afgerond.

Stadsconsultatie

De stadsconsultatie bestond uit twee delen.

Een online enquête en een analoog, fysiek spel. De enquête kon van 3 tot 24 augustus 2020 ingevuld worden. 951 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep hun mening te geven en hun ideeën te delen (www.planbreda.nl/koepel ). Aan het einde van de enquête konden deelnemers zich opgeven voor het spel op 1 september. Dat deden meer dan 300 mensen. De animo hiervoor was onverwacht groot, daarom is er geloot.

De resultaten van de enquête zijn gebruikt voor het analoge spel. Op 1 september heeft Play the City (www.playthecity.eu) op het Koepelcomplex drie sessies van het spel begeleid voor ruim 60 volwassenen. Op dezelfde dag hebben ook 250 jongeren van het Stedelijk Gymnasium (vrijwel buren van de Koepel) en het Newman College / Technasium hun inbreng kunnen geven. Zij hebben in acht  groepen in een spelvorm met bouwblokken een plattegrond van het Koepelcomplex bebouwd. 

In alle sessies vonden de jongeren vier zaken het belangrijkst: karakter van het Koepelcomplex, nieuw groen, duurzaamheid en toegankelijkheid.

Karakter/erfgoed, groen en toegankelijkheid kwamen ook duidelijk terug in de drie spelsessies van de volwassenen.  Zij zien de Koepel het liefst vrij staan in een open groene ruimte, in een nieuw openbaar park. In het gedeelte aan de Kloosterlaan/Nassaustraat zien zij een dichter bebouwd, meer stedelijk karakter ontstaan. Duurzaamheid werd niet vaak benoemd, bij de jongeren nadrukkelijk wel.
Wat daarnaast opviel is dat de drie groepen volwassenen drie verschillende basisideeën benoemden:
- de Koepel bereikbaar voor iedereen
- de Koepel als internationale trekker
- de Koepel als innovatieve hotspot

De resultaten van de consultaties zijn verwerkt in de Nota van Uitgangspunten. Na vaststelling door het College en de Gemeenteraad, zet het Rijksvastgoedbedrijf de Nota op www.biedboek.nl zodat geïnteresseerde partijen voorafgaand aan de verkoopprocedure kunnen zien wat Breda belangrijk vindt. De gemeente zal blijven sturen op kwaliteit. De Gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of de gemeente meewerkt  en een vergunning geeft aan een herontwikkelingsplan.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.