Schetsontwerp Graaf Hendrik III laan

Gemeente Breda 15-06-2020

Op deze pagina staan de plannen waar je niet meer over mee kunt praten. Ze zijn uitgevoerd, gestopt of de periode waarin je mee kon praten is voorbij.

U kon tot en met 30 juni reageren op het schetsontwerp. Deze reacties worden meegenomen in het plan.

De gemeente is bezig met het verfijnen van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp voor de botonde (kruispunt Graaf Engelberlaan / Graaf Hendrik III laan). Gelet op de verkeersonveiligheid op dat kruispunt en de ontvangen reacties hierover, wil de gemeente dit snel verbeteren. Er is besloten om dit kruispunt in 2021 uit te voeren.

Het definitief ontwerp hiervoor gaat in het vroege voorjaar van 2021 naar het college voor besluitvorming. Dit gebeurt samen met het schetsontwerp en de nota van commentaar. Hierin is aangegeven welke reacties zijn ontvangen en hoe hiermee is omgegaan. Het definitief ontwerp en de nota van commentaar worden dan toegevoegd op PlanBreda. Vervolgens vindt de uitvoering van het werk plaats na de werkvoorbereiding, opmaken bestek en aanbesteding in 2021.  

Andere kruispunten

Het ontwerp van de Graaf Hendrik III laan inclusief de kruispunten met de Zaart, Langendijk en Piet Heynlaan gaat naar verwachting in 2023/2024 als een voorlopig ontwerp naar het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen het dan vrijgeven voor inspraak. Daarna volgt gesprek met bewoners en belanghebbenden. Het definitief ontwerp met de nieuwe nota van commentaar zal dan daarna worden vastgesteld.
De verwachte planning voor de aanpassing van de Graaf Hendrik III laan is 2025.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen